Spring naar content
Opinie artikel

AI als medestander: De evolutie van testen en ontwikkelen in een AI-gedreven wereld

Intro

Als testers en ontwikkelaars bevinden we ons in een tijdperk van ongekende technologische vooruitgang, waarin kunstmatige intelligentie (AI) steeds prominenter aanwezig is. Sommigen vragen zich af of AI uiteindelijk onze banen zal overnemen. “Bestaat mijn baan straks nog”? Was ooit een vraag die politicus Job Cohen tijdens een vergadering in de Tweede Kamer stelde. Uiteraard had het moment en de context van zijn vraag een andere strekking. Echter hoor ik deze vraag steeds meer om mij heen, en dat is in mijn ogen ook niet gek als je kijkt naar de snelheid waarmee nieuwe AI-technologieën de markt op worden geslingerd. De vraag die Job Cohen elf jaar geleden stelde, is vandaag de dag weer volledig actueel. 

De impact van AI op de arbeidsmarkt: Verwachtingen en realiteit

In 2017 heb ik, tijdens een verdiepingsopdracht voor mijn opleiding informatica, al eens onderzoek gedaan naar de impact van AI op ons leven. Destijds schetste ik het volgende: ‘De komende vier jaar zullen veel kantoor- en administratieve functies substantieel minder door mensen worden uitgevoerd. Omgekeerd zal de bedrijfs- en financiële sector, maar ook de IT-sector alleen maar groeien’.
Een paar regels verder gaf ik aan te verwachten dat er veel banen zoals kassière of taxi-/buschauffeur zouden verdwijnen. Vier jaar later denk ik dat mijn voorspelling is uitgekomen. Sinds een aantal jaren zie je in bijna alle supermarkten zelfscan kassa’s en zijn er meer autonome auto’s en bussen gaan rijden. Oké, het is niet in het tempo gegaan dat ik verwachtte, maar de stijgende lijn daarin is goed te zien. Daarnaast zie je ook grote verschillen in de verschillende landen. In de Verenigde Staten rijden ook volledig autonome taxi’s, in andere landen is dit nog veel minder of zelfs nog helemaal niet het geval.

Meer lezen:

https://blog.the-experts.nl/daniel/ai-als-medestander-de-evolutie-van-testen-en-ontwikkelen-in-een-ai-gedreven-wereld-1l9n