Spring naar content
Opinie artikel

Stappenplan om uit de schulden te komen

Wanneer u de vorige twee * blogs hebt gelezen begrijpt u mogelijk de ernst van de situatie en hoe technische schuld IT-projecten in kan sluipen en ervoor kan zorgen dat projecten onbeheersbaar worden in productie. In dit derde en laatste deel zet ik een gestructureerd plan uiteen om technische schuld terug te dringen tot een acceptabel minimum. Helemaal schuldenvrij is namelijk niet te garanderen.

* https://meettheexperts.nl/het-plakband-van-it/ en https://meettheexperts.nl/waar-gaat-het-mis/

Waarom zou u?
Refererend aan de auto met achterstallig onderhoud uit de vorige artikelen, kan men verwachten dat de kwaliteit ervan achteruit gaat door de focus op vernieuwing. Dit geldt uiteraard net zo goed voor IT-projecten. Het gevolg is dat de applicatie in productie niet voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker en de business. Maar daarnaast zijn er nog andere veel voorkomende gevolgen.

In de eerste plaats wil ik de impact op de projectplanning aanvoeren. Bij een te grote technische schuld is de kans op uitloop aanzienlijk vergroot door alle onvoorziene reparatiewerkzaamheden en inhaalslagen. De paradox hier is dat, zoals genoemd in vorig artikel, de belangrijkste oorzaak voor technische schuld de deadlines (lees: haast) van het project zijn.

Een ander risico uit de top drie is dat de onderhoudbaarheid van de applicatie slechter wordt naarmate de technische schuld toeneemt. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 75% van de kosten van een IT-project opgaat in de beheerfase (maintenance). Wanneer projecten veel achterstallig onderhoud (technische schuld) hebben nemen de kosten in beheer aanzienlijk toe.

Als laatste motivatie wil ik aanvoeren dat gemiddeld 25% van development wordt besteed aan het oplossen van problemen door technische schuld wanneer die er is; problemen oplossen tijdens de voortbrenging dus. Waarom zou u dan niet structureel 25% van de sprint inruimen voor verbeterslagen?

Samengevat: om de snelheid te behouden en de beheerkosten te beperken is het zaak om de technische schuld van een IT-project te minimaliseren van het begin af aan.

Meer lezen:

https://blog.the-experts.nl/sebastiaan127001/stappenplan-om-uit-de-schulden-te-komen-15n2