Spring naar content

Certified Cyber and Information Security Professional

Certified Cyber and Information Security Professional (CCISP®)

Deze unieke training biedt huidige en toekomstige managers zowel kennis over informatiebeveiliging (waarbij inhoudelijk wordt aangesloten op de specificaties van de CISM-certificatie van ISACA) als meer “technische” kennis over cybersecurity (waarbij inhoudelijk wordt aangesloten op EXIN Cyber & IT Security Foundation).

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Information Security Governance
  • Enterprise Governance
  • Information Security Strategy
 2. Information Security Risk Management
  • Information Security Risk Assessment
  • Information Security Risk Response
 3. Information Security Program
  • Information Security Program Development
  • Information Security Program Management
 4. Incident Management
  • Incident Management Readiness
  • Incident Management Operations
 5. Cyber and IT Security
  • TCP/IP Networking
  • Computer Systems
  • Applications & Databases
  • Cryptography
  • Identity & Access Management
  • Cloud Computing
  • Exploiting Vulnerabilities
Doelgroep

De module is bestemd voor huidige en toekomstige (Chief) Information Security Officers en andere professionals die een (senior) managementpositie op het gebied van informatiebeveiliging ambiëren.

Werkwijze, doorlooptijd en investering

De training wordt aangeboden in de vorm van een intensieve bootcamp van vier (lange) dagen, van 08:30 tot 21:00, in plaats van de gebruikelijke vijf dagen.

Uw investering voor deze training bedraagt €2849,00 exclusief BTW maar inclusief lesmateriaal en de kosten van het (eerste) examen.

Voorkennis en lesmateriaal

Een stevige basiskennis van, en liefst enige ervaring met computer- en informatiebeveiliging wordt verondersteld; de benodigde kennis kan bijvoorbeeld worden verkregen door het volgen van de training EXIN Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001.

Omdat de gebruikte literatuur en het afsluitend examen Engelstalig zijn, is goede leesvaardigheid in die taal vereist. De kosten van het gebruikte lesmateriaal zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Afsluiting en succesgarantie

De training leidt op voor, en kan worden afgesloten met, het examen Certified Cyber and Information Security Professional; de examenkosten van €278 zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Op deze opleiding is onze “succesgarantie” van toepassing: kandidaten die onverhoopt voor dit examen zakken, mogen de training kosteloos nogmaals volgen. (De kosten van een eventueel tweede of volgende examen zijn echter NIET inbegrepen in de kosten van de training.)

Vervolgopleiding

Daar de lesstof inhoudelijk aansluit op de specificaties van zowel de CISM-certificatie van ISACA als Cyber & IT Security Foundation van EXIN, zouden deelnemers ervoor kunnen kiezen om ook deze examens af te leggen. De examenkosten van respectievelijk $760 en €203 zijn echter NIET inbegrepen in de kosten van de training.

Onze partner

Onze vaste partner voor het geven van deze training is Marcel Feenstra, een zeer ervaren docent die al vele jaren (met aantoonbaar succes) opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en aanverwante onderwerpen verzorgt. Hij brengt de stof op zodanige wijze over dat deelnemers die de training met voldoende inzet volgen, vrijwel altijd slagen voor het afsluitende examen!

Aanmeldformulier trainingen

Naam(Vereist)