Spring naar content

Information Security Foundation

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001

Er gaat tegenwoordig geen dag voorbij of er zijn incidenten op het gebied van informatiebeveiliging: datalekken, identiteitsdiefstal, ransomware… De schade loopt daarbij soms in de tientallen tot honderden miljoenen euro’s.

Deze training voorziet professionals daarom van broodnodige basiskennis op dit gebied, zodat ze zichzelf en hun organisatie tegen dergelijke incidenten kunnen wapenen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • informatie en beveiliging: het concept, de waarde, het belang en de betrouwbaarheid van informatie;
  • dreigingen en risico’s: de concepten ‘dreiging’ en ‘risico’ en hoe deze concepten verband houden met de betrouwbaarheid van informatie;
  • aanpak en organisatie: het beveiligingsbeleid en de beveiligingsorganisatie, inclusief de onderdelen van de beveiligingsorganisatie en het management van (beveiligings)incidenten;
  • maatregelen: het belang van beveiligingsmaatregelen, inclusief fysieke, technische en organisatorische maatregelen;
  • wet- en regelgeving: het belang en de impact van wet- en regelgeving.
Doelgroep

De training biedt kennis die onontbeerlijk is voor iedereen in een organisatie die informatie verwerkt, inclusief ondernemers en zzp’ers voor wie basiskennis van informatiebeveiliging noodzakelijk is. Deze module is ook een uitstekend uitgangspunt voor nieuwe professionals binnen de informatiebeveiliging.

Werkwijze, doorlooptijd en investering

De training wordt aangeboden in de vorm van een intensieve bootcamp van een (lange) dag, van 08:30 tot 21:00, in plaats van de gebruikelijke twee dagen.

Uw investering voor deze training bedraagt €899,00 exclusief BTW maar inclusief lesmateriaal en de kosten van het (eerste) examen.

Voorkennis en lesmateriaal

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist. De kosten van het gebruikte lesmateriaal zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Afsluiting en succesgarantie

De training leidt op voor, en kan worden afgesloten met, het examen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001; de examenkosten van €203 zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Op deze opleiding is onze “succesgarantie” van toepassing: kandidaten die onverhoopt voor dit examen zakken, mogen de training kosteloos nogmaals volgen. (De kosten van een eventueel tweede of volgende examen zijn echter NIET inbegrepen in de kosten van de training.)

Vervolgopleiding

Deelnemers die deze training met goed gevolg hebben afgesloten, kunnen EXIN Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001 volgen; deze vervolgopleiding gaat nader in op organisatorische- en beheeraspecten van de informatiebeveiliging.

Onze partner

Onze vaste partner voor het geven van deze training is Marcel Feenstra, een zeer ervaren docent die al vele jaren (met aantoonbaar succes) opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en aanverwante onderwerpen verzorgt. Hij brengt de stof op zodanige wijze over dat deelnemers die de training met voldoende inzet volgen, vrijwel altijd slagen voor het afsluitende examen!

Aanmeldformulier trainingen

Naam(Vereist)