Spring naar content

Information Security Management Professional

EXIN Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001

Deze training gaat nader in op organisatorische- en beheeraspecten van de informatiebeveiliging.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • perspectieven informatiebeveiliging: organisatie, klant, (service)leverancier;
  • risicobeheer: analyse, maatregelen, restrisico’s;
  • maatregelen informatiebeveiliging: organisatorische, technische, fysieke maatregelen.
Doelgroep

De training richt zich op iedereen die vanuit zijn of haar functie is betrokken bij onder andere de implementatie, evaluatie van en rapportage over informatiebeveiliging, zoals procesmanagers, lijnmanagers en projectmanagers.

Werkwijze, doorlooptijd en investering

De training wordt aangeboden in de vorm van een intensieve bootcamp van twee (lange) dagen, van 08:30 tot 21:00, in plaats van de gebruikelijke drie dagen.

Uw investering voor deze training bedraagt €1549,00 exclusief BTW maar inclusief lesmateriaal en de kosten van het (eerste) examen.

Voorkennis en lesmateriaal

Het hebben van basiskennis m.b.t. informatiebeveiliging wordt aangeraden. Deze kan bijvoorbeeld worden verkregen door het volgen van de training EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001. De kosten van het gebruikte lesmateriaal zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Afsluiting en succesgarantie

De training leidt op voor, en kan worden afgesloten met, het examen EXIN Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001; de examenkosten van €234 zijn inbegrepen in de kosten van de training.

Op deze opleiding is onze “succesgarantie” van toepassing: kandidaten die onverhoopt voor dit examen zakken, mogen de training kosteloos nogmaals volgen. (De kosten van een eventueel tweede of volgende examen zijn echter NIET inbegrepen in de kosten van de training.)

Vervolgopleiding

Deelnemers die deze training met goed gevolg hebben afgesloten, kunnen Certified Cyber and Information Security Professional (CCISP®) volgen; deze opleiding gaat niet alleen nog verder in op het onderwerp informatiebeveiliging, maar behandelt ook meer technische onderwerpen op het gebied van cybersecurity.

Onze partner

Onze vaste partner voor het geven van deze training is Marcel Feenstra, een zeer ervaren docent die al vele jaren (met aantoonbaar succes) opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en aanverwante onderwerpen verzorgt. Hij brengt de stof op zodanige wijze over dat deelnemers die de training met voldoende inzet volgen, vrijwel altijd slagen voor het afsluitende examen!

Aanmeldformulier trainingen

Naam(Vereist)