Spring naar content

Port of Amsterdam

audit bewaakt kwaliteit van cruciale applicatie

“Port of Amsterdam ontwikkelt een bedrijfsapplicatie voor het innen van haar zeehavengelden. Betrouwbaarheid en juistheid van de inning is voor ons cruciaal, daarom willen we de kwaliteit goed in de gaten houden”

“the/experts helpen ons daar uitstekend bij. Met een doorlopende audit houden zij gedurende het project de kwaliteit van de opgeleverde code én van de omliggende processen in de gaten.”

John Engels is Hoofd IT Operatie bij Port of Amsterdam. Hij is lid van de stuurgroep die de applicatie voor het innen van zeehavengelden (ZHG) extern laat (her-)ontwikkelen. De applicatie bestaat al een tijdje, maar wordt opnieuw toekomstvast en met de laatste technologieën ontwikkeld. De ZHG applicatie stuurt een cruciale inkomstenbron voor het havenbedrijf aan. “Alle zeeschepen die in de haven aanmeren, moeten zeehavengeld betalen. Er worden altijd twee tarieven uitgerekend. Het meest voordelige tarief wordt toegepast. Voor een behoorlijk aantal bezoeken is een korting- of uitzonderingssituatie van toepassing. Daardoor is er een fors aantal complexe rekenregels (meer dan 100) op basis waarvan het uiteindelijke tarief wordt bepaald.”

Om te zorgen dat deze cruciale applicatie voldoet aan de hoge eisen die het Port of Amsterdam stelt, hebben zij the/experts ingeschakeld. Deze experts auditen het project.

“the/experts controleert voor ons zowel het proces als de code.

Zij houden de ontwikkeling van de applicatie goed in de gaten. Daarbij kijken ze niet alleen naar wat er wordt gedaan, maar ook hoe dat wordt gedaan. En dit doet the/experts met een objectieve, deskundige en onafhankelijke blik”

Feedback van audit levert resultaat op
Dat levert resultaat op. Zo kwam the/experts met de feedback dat de kennis rondom de applicatie beter geborgd moet worden. Aan de kant van Port of Amsterdam zijn een externe projectleider en business analist betrokken. “Dat betekent dat wij de kennis die zij opbouwen moeten borgen. Want als zij de organisatie verlaten, hebben we die nog steeds nodig.”

Het feit dat the/experts onafhankelijk, zonder enige politieke belemmering, Port of Amsterdam kan wijzen op bepaalde (cruciale) risico’s en haar adviezen op een onderbouwde en toegevoegde waarde kan overbrengen, levert meerwaarde op voor Port of Amsterdam en de ontwikkeling van deze applicatie.

Kritische blik op geleverde code
Naast de overkoepelende processen werpt the/experts ook een zeer kritische blik op de geleverde code. Voor Port of Amsterdam levert dat adviezen op waarmee ze al tijdens de ontwikkeling van de applicatie kunnen bijsturen. De externe ontwikkelaar heeft daar ook voordeel bij. John Engels:

“Een frisse blik van een professional van buiten het project geeft andere waardevolle kwalitatieve inzichten. Dit is sterk aanvullend op ontwikkelaars die dagelijks in een project bezig zijn.”

“De informatie en inzichten die the/experts ons geeft, kunnen de ontwikkelaars gebruiken om de code aan te scherpen.”

Onafhankelijke partij kijkt mee en geeft advies
the/experts kijkt als onafhankelijke partij mee. “De opmerkingen die wij van ze krijgen zijn niet politiek gekleurd. Je krijgt duidelijk te horen wat hun bevindingen zijn en waarop ze die baseren. Dat wordt goed onderbouwd. Je hoeft niet te sturen op je eigen gevoel, maar krijgt van buiten rapportages waarin staat wat er speelt. Ze kijken daarbij ook of de bedrijfsstandaarden en marktstandaarden goed gevolgd zijn.”

Waardevolle toevoeging om kwaliteit te garanderen
Voor Port of Amsterdam is dit een zeer waardevolle toevoeging om de kwaliteit van deze cruciale applicatie te garanderen. “We krijgen al tijdens de ontwikkeling verbeterpunten. Daar kun je vroeg iets mee doen. the/experts merkte bijvoorbeeld op dat alle tests door de ontwikkelaars van de externe leverancier uitgevoerd worden. Die kunnen niet goed zien of de applicatie functioneel voldoet aan ónze wensen en eisen. Daarom hebben we een functioneel tester ingehuurd bij een andere externe partij. Dat geeft weer extra feedback en zo gaat de kwaliteit verder omhoog.” Het advies om deze tester bij een andere externe partij in te huren was één van de adviezen van the/experts. Hiermee blijft de onafhankelijke positie van the/experts ook gewaarborgd.

Toegevoegde waarde voor grote projecten
De zeehavengeld-applicatie wordt in de tweede helft van 2022 opgeleverd en zal per 1 januari 2023 live gaan. De ontwikkeling van applicaties bij Port of Amsterdam gaat vanzelfsprekend door.

Voor de grote projecten ziet John Engels dat de inzet van audits serieuze toegevoegde waarde heeft. “Ik wil dat audits bij cruciale projecten vanaf de start meenemen gaan worden. Hoe eerder de auditors in kunnen haken, hoe meer voordeel je uit hun objectieve advies en expertise haalt.”

john

Onze expert John vertelt je graag meer.