Spring naar content

Teambuilding Threefront

aan de slag met persoonlijkheidsprofielen

Samenwerken gaat over doen, en niet over praten.

Dat was het leidende principe van de training die Threefront vorige maand verzorgde voor the/experts.

the/expertsis een toonaangevende speler in de IT-sector, met wie Threefront al geruime tijd samenwerkt. Naast onze reputatie voor unieke aanpak en technisch leiderschap in Software Craftsmanship, onderscheiden we ons in ons vakgebied door onze cultuur. Bij the/experts staat samenwerking en kameraadschap centraal, vanuit de overtuiging dat de beste en meest innovatieve oplossingen ontstaan door gezamenlijke inspanning. Dit is een denkwijze die voor voormalige commando’s van Threefront natuurlijk zeer herkenbaar is, en daarom vinden we het des te boeiender om the/experts te ondersteunen bij het versterken van hun teamdynamiek

Praktisch aan de slag met persoonlijkheidsprofielen
Om de teamdynamiek goed te begrijpen, zijn persoonlijkheidsprofielen vaak een belangrijke en bekende tool. Maar ook hierbij geldt: we kunnen (en zijn vaak geneigd) daar lang over te praten – maar onze voorkeur gaat toch uit naar ervarend leren. Doen dus.

Daarom gaf Threefront de teams (samengesteld met verschillende persoonlijkheidsprofielen) de opdracht om binnen de gestelde tijd een groot legobouwwerk te maken. Het duurt niet lang of je ziet de eerste typische gedragingen en rolverdelingen naar boven komen, natuurlijk. Maar in zo’n setting, zeker wanneer mensen elkaar al langer kennen, is gedrag ook vaak gestoeld op routine en gewenst gedrag. We spelen makkelijk op elkaar in en doen ons vaak ook een beetje beter voor dan we zijn. 

Als extra prikkel haalden we daarom steeds één teamlid weg bij de groep voor een extra opdracht, een klein geheugenspel, waarvan hij/zij de uitkomst terug moest geven aan de groep. Ondertussen moest de groep door blijven werken, om het bouwwerk op tijd af te hebben. Toen de eerste persoon terug kwam, werd een tweede persoon uit de groep gehaald. Door meerdere opdrachten tegelijkertijd te geven en een beetje chaos te creëren, vallen mensen sneller in hun primaire gedrag en komt de natuurlijke groepsdynamiek snel naar boven.

Het resultaat
Door dit niet alleen te bespreken met elkaar, maar echt te doen en te ervaren, creëren we een gedeelde ervaring waar mensen op terug kunnen grijpen als ze straks weer gewoon aan het werk zijn. Ze hebben ervaren hoe de groepsdynamiek werkt onder druk en snappen ook hoe verschillende stijlen op elkaar effect hebben. Dat geeft concrete handvatten om in de toekomst beter samen te werken.

Edward van de Pas, Managing Director bij the/experts: “Door echt aan de slag te gaan met onze profielen, begrijpen collega’s het beter wat voor effect ze op elkaar hebben. Daardoor kunnen ze het effectief toepassen in de praktijk.”

Deze training was meer dan een sessie; het was een gedeelde ervaring die the/experts sterker heeft gemaakt. Ze hebben niet alleen de dynamiek onder druk gevoeld maar ook geleerd hoe ze effectief kunnen samenwerken met begrip voor elkaars unieke stijlen.

edward

Onze expert Edward vertelt je graag meer.